Fettavskiljare

Inom produktsegmentet fettavskiljare har vi två produkter som kan användas separat eller samverkande.

Fettavskiljarblock i två storlekar (240g. och 1500g.) som lätt placeras i fettavskiljaren och som kontinuerligt släpper ut enzymer och bakterier. Dessa enzymer och bakterier konsumerar fett och mindre bitar av tillagad mat som har hamnat där. P.g.a. att fettet omvandlas till koldioxid och vatten försvinner också behovet av kostsamma och ständigt återkommande tömningar.

Ytterligare en fördel är att de också eliminerar dålig lukt som ofta uppstår.

Vår Bio Zyme Liquid är uppbyggd på samma sätt och hälls i vasken och förhindrar då dålig lukt och att beläggningar av fett kan orsaka stopp i avloppsrören ner till fettavskiljaren.